RAČUNOVODSTVENE USLUGE / KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Ukoliko se odlučite za naše usluge naš tim će Vam pružiti kvalitetno, efikasno i pouzdano vođenje poslovnih knjiga i vrhunsku uslugu iz oblasti knjigovodstva i računovodstva.

Nudimo Vam usluge:

 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Izrada maloprodajnih i veleprodajnih kalkulacija
 • Glavna knjiga
 • Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura KUF/KIF
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a i izrada PDV prijave
 • Obračun plaća, poreza i doprinosa
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Knjigovodstvo stalnih sredstava
 • Izrada godišnjih i polugodišnjih obračuna
 • Analiza poslovanja i predlaganje mjera za efikasnije poslovanje
 • Poresko savjetovanje
 • Osnivanje preduzeća
 • Pomoć pri fiskalizaciji poslovnih subjekata
 • Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Vođenje poslovnih knjiga za samostalne djelatnosti (knjiga prihoda i rashoda, evidencija potraživanja i obaveza, popisna lista dugotrajne imovine idr.)

Sve ove usluge pružamo za preduzeća, udruženja i samostalne obrtnike koja posluju u različitim djelatnostima.